Föreningen

Medlemsförening

Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn är en medlemsförening som har till syfte att samla in medel till en långsiktig upprustning av badbryggan i Kvarnåkershamn. Alla förtroendevalda i föreningen arbetar helt ideellt. Under menyn Föreningen hittar du flikar som berättar om bakgrunden till föreningen, vilka som är förtroendevalda, föreningens stadgar samt en sida med kontaktuppgifter, bankgironummer med mera