Sponsor

Både privatpersoner och företag kan bidra med sponsorstöd. 

Hur blir jag sponsor?


Här beskriver vi hur man kan bli sponsor till föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn. Vi redovisar vilka som med sitt sponsorstöd bidrar till att rädda badbryggans fortsatta existens.

Vi beskriver vad som ingår i varje sponsorkategori (briljant, diamant, guld, silver och brons) och presenterar sponsorerna under respektive kategori. Allra sist finns ett formulär till dig som vill anmäla dig som sponsor. (Betala gärna ditt sponsorstöd samtidigt som du anmält dig som sponsor.) Du väljer själv om du vill bli exponerad som sponsor på denna sida eller om du hellre vill vara anonym.

Briljantsponsor

Som Briljantsponsor bidrar du med  12.500  kr


Vi redovisar ditt bidrag under kategorin Briljantponsor med foto eller företagslogotype. Du får en affisch (45 x 32 cm) med färgtryck av Ninni Westermans vackra akvarellmålning av badbryggan i Kvarnåkershamn. 

Briljantponsor kommer att få sitt namn anslaget på en informationstavla vid badbryggan och erhåller ett tryckt värdebevis.

Diamantsponsor


Som Diamantsponsor bidrar du med 10 000 kr. 

Vi redovisar ditt bidrag under kategorin Diamantsponsor med foto eller företagslogotype. Du får en affisch (45 x 32cm) med färgtryck av Ninni Westermans vackra akvarellmålning av badbryggan i Kvarnåkershamn.

Diamantsponsor kommer att få sitt namn anslaget på en informationstavla vid badbryggan och erhåller ett tryckt värdebevis. 

Guldsponsor


Som Guldsponsor bidrar du med 7 500 kr. 

Vi redovisar ditt bidrag under kategorin Guldsponsor med foto eller företagslogotype. Du får en affisch (45 x 32 cm) med färgtryck av Ninni Westermans vackra akvarellmålning av badbryggan i Kvarnåkershamn.

Guldsponsor kommer att få sitt namn anslaget på en informationstavla vid badbryggan och erhåller ett tryckt värdebevis.

Silversponsor


Som Silversponsor bidrar du med 5 000 kr.

Vi redovisar ditt bidrag med namn under kategorin Silversponsor. Du får en affisch (45 x 32 cm) med färgtryck av Ninni Westermans vackra akvarellmålning av badbryggan i Kvarnåkershamn.

Silversponsor kommer att få sitt namn anslaget på en informationstavla vid badbryggan och erhåller ett tryckt värdebevis.

Bronssponsor


Som Bronssponsor bidrar du med 2 500 kr.

Vi redovisar ditt bidrag med namn under kategorin Bronssponsor. Du får en affisch (45 x 32 cm) med färgtryck av Ninni Westermans vackra akvarellmålning av badbryggan i Kvarnåkershamn.

Bronssponsor kommer att få sitt namn anslaget på en informationstavla vid badbryggan och erhåller ett tryckt värdebevis.

Anmälnings-formulär 


Briljantsponsor
Diamantsponsor
Guldsponsor
Silversponsor
Bronssponsor
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
 

Betala gärna ditt sponsorbidrag i samband med att du fyllt i detta anmälningsformulär.


Föreningen bankgironummer: 5922-4881

Föreningens swishkonto: 123 68 46 778 (endast privatpersoner)

BIC: HANDSESS

IBAN: SE18 6000 0000 0004 3645 3851