Välkommen till föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn 

Föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn (RBK) har bildats för att samla in pengar till en akut upprustning av den södra badbryggan i Kvarnåkershamn och säkra den för framtiden.

På den här hemsidan får du fortlöpande aktuell information om föreningen och hur man blir medlem eller sponsor. I huvudmenyn finns flikar som presenterar styrelsen, bakgrunden till att föreningen kommit till och vidare hittar du aktuell information om kommande aktiviteter, nyhetsbrev med mera.

Nedan får du en kort och sammanfattande text om föreningens tillkomst och ändamål.

Rädda Badbryggan i  korthet

På initiativ av RBK har nödvändig upprustningen av badbryggan skett under 2022/2023.

Ytterligare arbete kommer att behövas göras inom kort så som renovering och säkring av träöverbyggnad. På sikt kommer ytterligare några  betongfundament troligen behöva renoveras. 


Föreningen kommer först och främst samla in pengar via medlemsavgifter och sponsorbidrag men även viss försäljning och evenemang. Både privatpersoner och företag kan bli medlemmar och sponsorer.


Föreningens mål är att fortsätta samla in pengar för bryggans framtida drift. 


På den här sidan kommer du fortlöpande få information om hur du kan bidra genom att bli medlem och bidra med sponsorstöd. 


Under fliken ”Föreningen” hittar du mer information om bakgrunden till att föreningen bildats, styrelsen, föreningens stadgar och hur du får kontakt med föreningen.Fliken ”Bli medlem” och ”Sponsorer” berättar om hur du blir medlem och sponsor.


Under ”Nyheter” publicerar vi fortlöpande information om kommande aktiviteter samt de nyhetsbrev som skickas till föreningens medlemmar och sponsorer.


En längre och mer fyllig information om RBK hittar du under fliken Föreningen.
Vill du hjälpa oss att Rädda badbryggan i Kvarnåkershamn?