Rädda badbryggan

Kvarnåkershamn 

Föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn (RBK) har bildats för att samla in pengar till en akut upprustning av den södra badbryggan i Kvarnåkershamn och säkra den för framtiden

Hittills insamlade medel 2023 för att rädda badbryggan i Kvarnåkershamn

260 800

233 000

Välkommen till föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn 

Föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn (RBK) har bildats för att samla in pengar till en akut upprustning av den södra badbryggan i Kvarnåkershamn och säkra den för framtiden.

På den här hemsidan får du fortlöpande aktuell information om föreningen och hur man blir medlem eller sponsor. I huvudmenyn finns flikar som presenterar styrelsen, bakgrunden till att föreningen kommit till och vidare hittar du aktuell information om kommande aktiviteter, nyhetsbrev med mera.

Nedan får du en kort och sammanfattande text om föreningens tillkomst och ändamål.

Rädda Badbryggan i korthet

På initiativ av RBK har upprustningen redan påbörjats. Arbetskostnaden för de akuta reparationer som genomförts hittills under hösten 2023 uppgår till ca 80 000 kronor (ej fakturerat).


Beräknade arbetskostnader för de åtgärder som behöver vidtas i vår är ca 100 000 kronor.

(Totalt ca 180 000 kr.)


Föreningen kommer först och främst samla in pengar via medlemsavgifter och sponsorbidrag men även viss försäljning och evenemang. Både privatpersoner och företag kan bli medlemmar och sponsorer.


Föreningens mål är att samla in hela beloppet (180 000 kr) så att bryggan ska kunna läggas i inför badsäsongen 2023.


På den här sidan kommer du fortlöpande få information om hur du kan bidra genom att bli medlem och bidra med sponsorstöd. 


Under fliken ”Föreningen” hittar du mer information om bakgrunden till att föreningen bildats, styrelsen, föreningens stadgar och hur du får kontakt med föreningen.Fliken ”Bli medlem” och ”Sponsorer” berättar om hur du blir medlem och sponsor.


Under ”Nyheter” publicerar vi fortlöpande information om kommande aktiviteter samt de nyhetsbrev som skickas till föreningens medlemmar och sponsorer.


En längre och mer fyllig information om RBK hittar du under fliken Föreningen.