Här publiceras information om föreningens kommande möten och aktiviteter. Nyheter publiceras också fortlöpande via föreningens Facebooksida och på Instagram.

Kommande aktiviteter