Badbryggans sponsorer

På den här sidan presenterar vi de privatpersoner och företag som valt att stödja Rädda Badbryggan som sponsorer/ donatorer. Förutom exponering på denna plats kommer sponsorerna även att anslås på en särskild informationstavla i anslutning till badbryggan och vidare kommer alla att få några affischer och vykort med Rädda badbryggans vackra illustration som gjorts av konstnär Ninni Westerman.


Briljantsponsor

Som briljantsponsor bidrar du med 12 500 kr.

Annika Billström & Lennart Weiss

Inchefia 

Diamantsponsor

Som diamantsponsor bidrar du med 10 000 kr. 

John och Lotta Glas 


Rikvide Konsult AB 

Gotlands Delgivningstjänst AB

Annica & Reimer Thomsson 


Grenstigen 9

Guldsponsor 

Som guldsponsor bidrar du med 7 500 kr.

Theresa Bauer &

Henrik Bauer 

Stefan & Ingela de Maré 

Silversponsor

Som silversponsor bidrar du med 5 000 kr. 

Fam Båtelson

Silte Klemette 

Familjen Backman 

Familjen Salomonsson 


Per Lagerlöf &

Agneta Westberg


Hemdarve gård,

Fam. Claésson 

Aklejastigen 1 


Karin Stark Ludvigsson & Thomas Ekelund 

Bronsponsor 

Som bronssponsor bidrar du med 2 500 kr. 

Anne-Cathrine & Mikael Nelson 

Jakob Röcklinger & Mergime Preteni 

Vallmostigen 8 

Tor Röcklinger & Gustav Röcklinger

Vallmostigen 5 

Familjen Johansson Rasnani